Videoklipová křížová cesta 2011

17. 4. 2011 16:25

Pane Ježíši, Ty jsi řekl: „Kdo chce jít za mnou, vezmi svůj kříž a následuj mne.“ Každý den nám přináší svůj kříž a svoje, když mnohdy často bezvýznamné,  starosti. Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat za Tebou, neboť učedník nemůže jít jinou cestou než jeho Pán.

Campfest – Toto je moj Kráľ

//www.youtube.com/watch?v=IUCp84CuYSg

 

1. Zastavení – Ježíš je odsouzen

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti … neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Pane, soudili Tě, za to, co jsi byl. Avšak nechal jsi je, ať si říkají, co chtějí. I my jsme často souzeni, za to co ve skutečnosti jsme. Okolí se nelíbí, jak vypadáme, co děláme, jak se chováme… Nezbývá nám nic jiného než se přizpůsobit, dělat ze sebe něco, co nejsme…

Pane, dej nám sílu vyčnívat z davu. Ať se neschováváme za něčím nebo někým, kdo nejsme. Ať jdeme proti proudu… S Tebou.

• Krystal Meyers – Anticomformity

//www.youtube.com/watch?v=4G5-LrNWXh0

Smiluj se nad námi, Ježíši … smiluj se nad námi.

 

2. Zastavení – Ježíš přijímá kříž

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti … neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Přijal jsi kříž. Bez reptání, bez výmluv. Náš kříž se skrývá v maličkostech každý den – zkoušky ve škole, problémy v práci, spory s rodinou… Někdy to na nás padne a nezbývá nám nic jiného, než se toho břemene chopit a kráčet tou cestou s Tebou.

Pane, neseš se mnou i tyto kříže. Dej, abychom Ti důvěřovali v každých chvílích a nehledali pomoc na místech, kde ji nenajdeme.

Bllesed by your name

//www.youtube.com/watch?v=PhuHbfEUB5k

Smiluj se nad námi, Ježíši … smiluj se nad námi.

 

3. Zastavení – Ježíš padá poprvé

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti … neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Vydal jsi se na cestu, ale zanedlouho si upadl… I my se vydáváme na cestu, každý den, každou chvílí, když realizujeme svoje myšlenky, své povinnosti. Na začátku té cesty jsme plni síly a odhodlání. Avšak najde se skulina, něco, s čím jsme nepočítali, kámen, kterého jsme si nevšimli a padáme…

Pane, vstal jsi a pokračovat v cestě, neváhal jsi. Prosím Tě, pomož nám, ať jsme stejně odhodlaní jako Ty.

Audio Adrenaline – Get down

//www.youtube.com/watch?v=xYq2Q-aLSII

Smiluj se nad námi, Ježíši … smiluj se nad námi.

 

4. Zastavení – Setkání s matkou

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti … neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Bolestné setkání. Pohledy syna a matky se střetávají ve vzájemném povzbuzení. Ježíš opouští svou matku. Co cítí? Jejich bolest se nedá vyjádřit slovy. Ale přináší mi i tuhle oběť.

Pane, posiluj mě, když musím opustit své nejbližší pro splnění svých vyšších cílů, ať jsme tak stateční a silní, jako Ty…

• Mark Schultz – Letters from war

//www.youtube.com/watch?v=uuvbBwsMTgI

Smiluj se nad námi, Ježíši … smiluj se nad námi.

 

5. Zastavení – Šimon pomáhá nést kříž

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti … neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Šimon byl jen obyčejný člověk, ničím nebyl výjimečný. Ale také byl donucen Ti pomoci. Zdráhal se, proč by měl nést tíhu kříže někoho, koho neznal, někoho, kdo byl lidmi odvržen… I my se často stavíme zády k problémům lidí kolem sebe… Otáčíme se zády nechceme, nenabídneme jim svoji pomoc.

Pane, pomož nám překonat vlastní odpor a strach z kříže ostatních a ulehčili jim jejich cestu. Ať se nezdráháme jít tak, kam nás pošleš…

•Audio Adrenaline – Hands And Feet

//www.youtube.com/watch?v=pFHyVdugFEM&feature=relmfu

Smiluj se nad námi, Ježíši … smiluj se nad námi.

 

6. Zastavení – Veronika podává Ježíši roušku

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti … neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Na tvé cestě jsi se setkal s Veronikou. Nesehrála tam velikou úlohu… Jen Ti podala šátek na otření tváře. Taková maličkost… A přece má svou váhu.

Pane, často si nevšímáme maličkostí, čekáme od Tebe jen samé „velké věci“, ale neuvědomujeme si, že k dešti je potřeba tisíc malých kapek, tudíž i naše „velké činy“ vytvoříme jen na základě maličkostí. Prosím Tě, abychom nezapomínali i na ty nejmenší skutky, které můžeme udělat, neboť v nich jsme Ti nejblíže.

Richard Čanaky – Vznešený

//www.youtube.com/watch?v=Scat-Nh8JII

Smiluj se nad námi, Ježíši … smiluj se nad námi.

 

7. Zastavení – Ježíš padá podruhé

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti … neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Kristus padá podruhé. Ale zvedá se a pokračuje v cestě, aby nám přinesl spásu. Jak je pro mě někdo těžké připustit si, že sem znovu klopýtl. Jak je těžké znovu se zvednout a prosit o odpuštění a odpouštět.

Pane, pomoz mi, ať dokážu upřímně litovat svých chyb, ať dokážu přijít za druhým člověkem,  omluvit se a sám odpouštět…

Krížik – Síla

//www.youtube.com/watch?v=2Qwf1F0XJso

Smiluj se nad námi, Ježíši … smiluj se nad námi.

 

8. Zastavení – Ježíš napomíná plačící ženy

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti … neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

„Dcery Jeruzalémské, neplačte nade mnou, plačte nad sebou a svými syny.“ Jak často se přetvařuji, předstírám falešnou radost, falešnou lítost? Jak často klamu okolí a tvářím se silně a neporazitelně, i když je mé srdce zatíženo hříchy? Jak často nasazuji skleněnou masku a zajímám se spíš o problémy druhých než abych začal s nápravou sebe?

Pane, pomoz nám ukázat světu naši pravou tvář…

• BarlowGirl – I Need You To Love Me

//www.youtube.com/watch?v=KOyNOzCGZ1c

Smiluj se nad námi, Ježíši … smiluj se nad námi.

 

9. Zastavení – Ježíš padá potřetí

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti … neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Tvůj třetí a nejtěžší pád. Všechny své poslední síly jsi téměř vyčerpal, ale z toho mála, co Ti zůstalo jsi vstal…

Ty se nedíváš na propast, do které upadneme. Neohlížíš se na tíhu našeho břemene. Pozvedáš nás v každé situaci, v každé těžkosti.

Selah – You raise me up

//www.youtube.com/watch?v=H2sZuJbxi8Y

Smiluj se nad námi, Ježíši … smiluj se nad námi.

 

10. Zastavení – Ježíš je zbaven šatů

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti … neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Nenechali Ti ani oděv. Posmívali se Ti. Jak často jsem už zažil posměch pro Tvé jméno? Dokázal jsem svou víru vždy obhájit nebo jsem zbaběle zapíral?

Prosím, dej ať si vždy ve chvílích, kdy se mi bude zdát, že se mi celý svět vysmívá, uvědomit Tvou obrovskou sílu, která není nikde daleko… Naopak je ve mně a dělá mě silným…

• HB – It is time

//www.youtube.com/watch?v=VWxpgBUwO6c

Smiluj se nad námi, Ježíši … smiluj se nad námi.

 

11. Zastavení – Ježíš je přibit na kříž

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti … neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ostré hřeby Ti vrazili do rukou i nohou… Nebránil ses, tohle utrpení si podstoupil pro nás. Tvá láska překonala všechny hranice a stala se tou největší – dal jsi za nás všechno, co jsi měl – svůj život. Hřeby, kterými jsi přibit na ten kus dřeva, jsou naše hříchy, naše slabosti.

Díky Tvojí lásce jsme tady a klaníme se Ti, obdivujeme Tvoji lásku a chceme se Ti přiblížit. Dej, abychom nezapomínali na tuhle oběť, na ty hřeby…

Delirious – Rain Down

//www.youtube.com/watch?v=uOxyNVtlrlw

Smiluj se nad námi, Ježíši … smiluj se nad námi.

 

12. Zastavení – Ježíš umírá

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti … neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ježíš pozvedl oči k nebi a zvolal: „Dokonáno jest!“ A po těch slovech skonal. Uprostřed lidské lhostejnosti zemřel Spasitel světa. Smrt. Konec nebo začátek? Pro křesťana konec na zemi, ale začátek setkání s Otcem.

Pane, Tys nám dal svůj život z lásky. Dej, abychom i my obětovali… Z lásky…

Phil Wickham – True Love

//www.youtube.com/watch?v=ppMV0sYv2mk

Smiluj se nad námi, Ježíši … smiluj se nad námi.

 

13. Zastavení – Ježíš je sejmut z kříže

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti … neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Jak asi muselo být Panně Marii, když ji položili Ježíšovo mrtvé tělo? Jak velká musela být její bolest? V tvém životě přicházejí občas i situace, kdy nechápeš Boží záměr. Chtěl bys někomu poradit, pomoct, ale chybí Ti slova povzbuzení. Přesto můžeš pro druhé udělat mnohé. Už jen tím, že jim budeš na blízku a budeš je milovat.

Pane, dej nám slova útěchy pro naše nejbližší…

• Michael W. Smith – Above All

//www.youtube.com/watch?v=I7Sn5rV6oM0

Smiluj se nad námi, Ježíši … smiluj se nad námi.

 

14. Zastavení – Ježíš je položen do hrobu

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti … neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ježíšovo tělo bylo položeno do hrobu. Jeho křížová cesta skončila. Obětoval svůj život, aby zachránil každého z nás. Za naše chyby platil někdo jiný…

Narnia – The man from Nazareth

//www.youtube.com/watch?v=fscD6BIfD58

Smiluj se nad námi, Ježíši … smiluj se nad námi.

 

 

Pane, šli jsme s tebou křížovou cestou a alespoň trochu jsme se snažili poznat velikost Tvé lásky, která Tě vedla k tomu, že ses obětoval za každého z nás. Dej, abychom ti za to byli vždycky vděční a aby Tvé utrpení pro nikoho z nás nebylo zbytečné.

Fee – All Because of Jesus

//www.youtube.com/watch?v=Uui-jUS8a4A

Zobrazeno 1863×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková