Videoklipová křížová cesta 2010

17. 4. 2011 16:08

Pane Ježíši, Ty jsi řekl: „Kdo chce jít za mnou, vezmi svůj kříž a následuj mne.“ Víme, že všechen svůj čas si dal nám. Ukaž nám svou cestu, kterou máme kráčet za Tebou, neboť učedník nemůže jít jinou cestou než jeho Pán.

• Marcelino – Ty jediný

//www.youtube.com/watch?v=FY-49pq7eD4

 

1. Ježíš souzen

Klaníme se Ti Pane Ježíši a děkujeme Ti…    …neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Jak často odsuzuji druhé já? Ty jsi snášel soud bez jakékoliv námitky. Avšak, když jsem obviňováni já, bráním se a hledám chyby na druhých.  Kde beru právo posuzovat, kdo je dobrý a kdo špatný?

Pane, dej ať přestanu hledat třísky v očích druhých, a raději vyndám trám ze svých očí, který mi brání ve správném výhledu…

Smiluj se nad námi, Ježíši…   …smiluj se nad námi.

• Mark Schultz – I have been there

//www.youtube.com/watch?v=fX20vnf5hH4

 

2. Ježíš přijímá kříž

Klaníme se Ti Pane Ježíši a děkujeme Ti…    …neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Každý den nám chystá své překážky, které musíme překonávat. Jak často se necháváme ovládnout strachem a pochybnostmi? Jak často propadám beznaději a nedokážu přijmout těžkosti, které mi posíláš, i když vím, že s Tebou všechno zvládnu?

Pane, Tys svůj  kříž přijal, i když jsi věděl, co Tě čeká – kolik utrpení  a bolesti budeš muset snést. Dej nám sílu, abychom dokázali překonat překážky, které jsou nám vystaveny…

Smiluj se nad námi, Ježíši…   …smiluj se nad námi.

• Jerichove trúby - Nevieš odkiaľ a kam

//www.youtube.com/watch?v=8j2Y_7w90cE

 

3. Ježíšův první pád

Klaníme se Ti Pane Ježíši a děkujeme Ti…    …neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Kristus upadl, zvedl se a šel dál. Také padám, každý můj hřích tíží jeho břemeno, které nese na ramenou. Dokážu i já vstát a litovat toho, co jsem svým jednáním způsobil?

Pane, při každém zakopnutí mě držíš a pomáháš mi vstát. Prosíme, dej mi sílu jít Tvou cestou…

Smiluj se nad námi, Ježíši…   …smiluj se nad námi.

• Casting Crowns – Who am I ?

//www.youtube.com/watch?v=r-un20KYwJM

 

4. Ježíš potkává svou matku

Klaníme se Ti Pane Ježíši a děkujeme Ti…    …neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Bolestné setkání. Pohledy syna a matky se střetávají ve vzájemném povzbuzení. Ježíš opouští svou matku. Co cítí? Jejich bolest se nedá vyjádřit slovy. Ale přináší mi i tuhle oběť.

Pane, posiluj mě, když musím opustit své nejbližší pro splnění svých vyšších cílů…

Smiluj se nad námi, Ježíši…   …smiluj se nad námi.

• Brad Paisley & Sara Evans - New Again

//www.youtube.com/watch?v=opfGwg4w_-M

 

5. Šimon pomáhá nést kříž

Klaníme se Ti Pane Ježíši a děkujeme Ti…    …neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

„Neste břemena jeden druhého, abyste naplnili zákon Kristův.“ Je to jasné. Ale mě se nechce, váhám, přešlapuji. Šimonovi se také nechtělo, ale přece jenom Pánovi pomohl.

Pane, děkujeme Ti, že stojíš při nás a si vždy na blízku, když neseme kříž svůj či pomáháme druhým…

Smiluj se nad námi, Ježíši…   …smiluj se nad námi.

• Natalie Grant -  In Better Hands

//www.youtube.com/watch?v=uPu9Hc-3L3o

 

6. Veronika podává roušku

Klaníme se Ti Pane Ježíši a děkujeme Ti…    …neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Veronika, nenápadná dívka vystupuje z davu, aby projevila soucit s trpícím. Rouška – jen kousek látky, a přece má svůj význam v křížové cestě. Dokážeme si všímat maličkostí, co pro nás ostatní dělají? Nebo vidíme jen velké věci?

Pane, pomoz nám, abychom si i z maličkostí dokázali odnést něco velkého…

Smiluj se nad námi, Ježíši…   …smiluj se nad námi.

• Casting Crowns - Does Anybody Hear Her

//www.youtube.com/watch?v=uhOJW4Uwy3c

 

7. Ježíšův druhý pád

Klaníme se Ti Pane Ježíši a děkujeme Ti…    …neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Kristus padá podruhé. Ale zvedá se a pokračuje v cestě, aby nám přinesl spásu. Jak je pro mě někdo těžké připustit si, že sem znovu klopýtl. Jak je těžké znovu se zvednout a prosit o odpuštění a odpouštět.

Pane, pomoz mi, ať dokážu upřímně litovat svých chyb, ať dokážu přijít za druhým člověkem,  omluvit se a sám odpouštět…

Smiluj se nad námi, Ježíši…   …smiluj se nad námi.

• Janais – Kto si, kto som

//www.youtube.com/watch?v=qrvT4W-1Prs

 

8. Plačící ženy

Klaníme se Ti Pane Ježíši a děkujeme Ti…    …neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

„Dcery Jeruzalémské, neplačte nade mnou, plačte nad sebou a svými syny.“ Jak často se přetvařuji, předstírám falešnou radost, falešnou lítost? Jak často klamu okolí a tvářím se silně a neporazitelně, i když je mé srdce zatíženo hříchy? Jak často nasazuji skleněnou masku a zajímám se spíš o problémy druhých než abych začal s nápravou sebe?

Pane, pomoz nám ukázat světu naši pravou tvář…

Smiluj se nad námi, Ježíši…   …smiluj se nad námi.

• Mark Schultz – Everything to Me

//www.youtube.com/watch?v=OPYaRJOWznk

 

9. Ježíš padá po třetí

Klaníme se Ti Pane Ježíši a děkujeme Ti…    …neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Třetí pád. Ježíš sbírá poslední zbytky sil, aby došel až na Kalvárii a nechal se obětovat za naše hříchy.

Pane, pomoz nám v těch nejtěžších chvílích našeho života, kdy se cítíme úplně na dně. Neopouštěj nás ve chvílích, kdy Tě potřebujeme ze všeho nejvíc…

Smiluj se nad námi, Ježíši…   …smiluj se nad námi.

• Lifehouse – Broken

//www.youtube.com/watch?v=I6cdPeYJh0s

 

10. Ježíši berou šaty

Klaníme se Ti Pane Ježíši a děkujeme Ti…    …neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Chudému z nejchudších vzali i šaty. Svět dal na svoji misku vah mnoho: ponížení, rány důtkami, kříž. Ale Kristova m miska vah klesla níž. Vždyť závažím je zde láska.

Pane, pomoz nám být chudými, ať nelpíme na majetku, slávě, úspěchu a moci…

Smiluj se nad námi, Ježíši…   …smiluj se nad námi.

• Delirious – Majesty

//www.youtube.com/watch?v=vNjH8QDpBFY

 

11. Ježíše přibíjejí na kříž

Klaníme se Ti Pane Ježíši a děkujeme Ti…    …neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ostrá hřeby prorážejí Ježíšovy ruce i nohy. Ale přesto, že zažívá obrovská muka, ani slovem si neztěžuje a přijímá i tento svůj úděl. My jsme se naučili slovo „bolest“ skloňovat ve všech pádech. On za nás trpěl. I díky naší bolesti se ke Kristu více přibližujeme.

Pane, chceme Ti důvěřovat v každé chvíli našeho života…

Smiluj se nad námi, Ježíši…   …smiluj se nad námi.

• Lifehouse - Everything

//www.youtube.com/watch?v=cyheJ480LYA

 

12. Ježíš umírá

Klaníme se Ti Pane Ježíši a děkujeme Ti…    …neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ježíš pozvedl oči k nebi a zvolal: „Dokonáno jest!“ A po těch slovech skonal. Uprostřed lidské lhostejnosti zemřel Spasitel světa. Smrt. Konec nebo začátek? Pro křesťana konec na zemi, ale začátek setkání s Otcem.

Pane, Tys nám dal svůj život z lásky. Dej, abychom i my obětovali, z lásky…

Smiluj se nad námi, Ježíši…   …smiluj se nad námi.

• N.D.E. – Dokonane

//www.youtube.com/watch?v=sdsw4lsDaKQ

 

13. Ježíš je položen do klína své matky

Klaníme se Ti Pane Ježíši a děkujeme Ti…    …neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Jak asi muselo být Panně Marii, když ji položili Ježíšovo mrtvé tělo? Jak velká musela být její bolest? V tvém životě přicházejí občas i situace, kdy nechápeš Boží záměr. Chtěl bys někomu poradit, pomoct, ale chybí Ti slova povzbuzení. Přesto můžeš pro druhé udělat mnohé. Už jen tím, že jim budeš na blízku a budeš je milovat.

Pane, dej nám slova útěchy pro naše nejbližší…

Smiluj se nad námi, Ježíši…   …smiluj se nad námi.

• Michael W Smith - Above All

//www.youtube.com/watch?v=I7Sn5rV6oM0

 

14. Ježíš uložen do hrobu

Klaníme se Ti Pane Ježíši a děkujeme Ti…    …neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ježíšovo tělo bylo položeno do hrobu. Jeho křížová cesta skončila. Obětoval svůj život, aby zachránil každého z nás. Za naše chyby platil někdo jiný…

Smiluj se nad námi, Ježíši…   …smiluj se nad námi.

• Leeland – Count Me In

//www.youtube.com/watch?v=SKT1dtHYL80

 

 

Ježíši, tak bezútěšný by byl obraz světa, kdyby nebylo tvé křížové cesty! Vím, že tvá křížová cesta smrtí neskončila, že má své pokračování. Půjdu-li po ní také, mám záruku, že i pro mě život smrtí neskončí, ale že se pouze změní.Ovšem půjdu-li po ní také. Ať je tedy tvoje křížová cesta vzorem, kterému se chci svým vlastním životem co nejvíce přiblížit….

Arka Noego – Zaufaj

//www.youtube.com/watch?v=_rE01GNjpZs

Zobrazeno 1082×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková